Chữ mica hút nổi Service

Chữ mica hút nổi Service được Quảng Cáo Cường Khanh gia công bằng cách hút nổi trên tấm mica được đặt lòng từ khuôn gỗ được tạo sẵn có kích thước tổng thể chữ 220x100cm.
Sản phẩm tổng thể bao gồm 2 lớp mica hút nổi: đen nền dưới và cam bề mặt chữ, bên trong sử dụng đèn led gulai nên tạo ánh sáng rực đều và đẹp mắt.

chữ mica hút nổi

chữ mica hút nổi

Share this post