Chữ nổi mica Khu Vực Giao Dịch PG Bank

Quảng Cáo Cường Khanh hoàn thành sản xuất & thi công bộ chữ nổi mica cho các phòng giao dịch của “Ngân Hàng Dầu Khí PG Bank”

  • Chữ nổi mica trắng, gáy uốn chữ sử dụng gáy nhôm.
  • Nguồn sáng sử dụng đèg led gulai mini 3 bóng.
  • Bảng nhôm mặt Alu cam màu thương hiệu của PG Bank.

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica


Share this post