Chữ nổi mica thủy sản Minh Phú

Quảng Cáo Cường Khanh hoàn thành sản xuất thi công bộ chữ nổi mica của Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Bộ chữ nổi mica có quy cách sau:

  • Khung chữ được làm từ gáy uốn chữ nhôm xước bóng, được uốn lượn chuyên dụng tạo bộ chữ hoàn chỉnh.
  • Nguồn cung cấp ánh sáng từ led gulai module 3 bóng được đính mặt trong của chữ tạo ánh sáng đẹp mắt trong tối.

 

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica

chữ nổi mica


Share this post