Cường Khanh thành lập Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở và Ban Chấp Hành

Quảng Cáo Cường Khanh chính thức thành lập Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở & Ban Chấp Hành. Hội nghị và Lễ ký kết diễn ra sáng Ngày 20/12/2019, được tổ chức tại Công Ty Quảng Cáo Cường Khanh với sự góp mặt của anh Phạm Ngọc Cường – Giám Đốc cùng nhân viên Cường Khanh và Ban Công Đoàn.

Việc thành lập công đoàn tại doanh nghiệp là rất cần thiết, bởi đây là tổ chức thay mặt người lao động nói lên tiếng nói của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Cường Khanh thành lập tổ chức công đoàn

Cường Khanh thành lập tổ chức công đoàn

Cường Khanh thành lập tổ chức công đoàn

Share this post