Định hướng phát triển Câu lạc bộ Quảng cáo Ngoài trời đến năm 2024

Vào ngày 25/5/2021 vừa qua, Câu lạc bộ quảng cáo ngoài trời TP.HCM (OOHClub) và Hội quảng cáo TP.HCM (HAA) đã họp trao quyết định bổ sung 5 nhân sự cấp cao mới cho OOHClub.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ quảng cáo ngoài trời tại Hồ Chí Minh, nay BCH Hội Quảng cáo TP.HCM (HAA) quyết định công nhận danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

 • Ông Nguyễn Quang Nhựt – Giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo Shojiki, đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm.
 • Ông Bùi Minh Quân – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Quảng cáo Kim Ngân, Phó Chủ nhiệm.
 • Ông Trần Đỗ Khương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Chiêu Dương, Phó Chủ nhiệm.
 • Ông Nguyễn Hải Minh – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Mai Linh, Ủy viên Ban chủ nhiệm.
 • Bà Trần Thị Thanh Trà – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Táo Đỏ, Ủy viên Ban chủ nhiệm.
 • Ông Trương Thạch Hải – Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Hải Vân, Ủy viên Ban chủ nhiệm.

Trong buổi họp, các thành viên chủ chốt của CLB đã thảo luận định hướng hoạt động CLB, đồng thời giao thêm trách nhiệm cho các thành viên mới, cụ thể như sau:

 • Ông Bùi Minh Quân – Trưởng ban tài chính kiêm hoạt động thể thao.
 • Ông Trần Đỗ Khương – Trưởng ban truyền thông & Sự kiện.
 • Ông Nguyễn Hải Minh – Trưởng ban Đào tạo & Giáo dục.
 • Bà Trần Thị Thanh Trà – Trưởng ban Hoạt động Xã hội kiêm trưởng ban đại diện OOHClub tại miền Bắc.
 • Ông Trương Thạch Hải – Trưởng ban đại diện OOHClub tại miền Tây Nam Bộ.
 • Các thành viên HAA trao quyết định bổ sung nhân sự OOHClub mới nhiệm kỳ 2021-2024.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của Ông Trần Thanh Vương – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở văn hóa – Thông tin TP.HCM, thảo luận một số định hướng hoạt động trong việc liên kết với cơ quan quản lí chuyên trách là Sở văn hóa.

Định hướng phát triển Câu lạc bộ Quảng cáo Ngoài trời đến năm 2024

Các thành viên chủ chốt của CLB tiến hành gây quỹ bằng cách trích 1% doanh số hợp tác trao đổi sản phẩm giữa 6 thành viên Ban chủ nhiệm vào nguồn quỹ CLB, nhằm xúc tiến giao thương cũng như tăng cường quỹ CLB cho các hoạt động thường niên của Hội.

Định hướng phát triển Câu lạc bộ Quảng cáo Ngoài trời đến năm 2024

Kết thúc buổi họp, các thành viên ban chủ nhiệm đã đóng góp 70 triệu vào quỹ hoạt động CLB, với mục đích duy trì và phát triển hoạt động của hội trong năm 2021.

Share this post