Hộp đèn hút nổi New Star

Quảng Cáo Cường Khanh gia công sản xuất hộp đèn hút nổi New Star – Chất lượng trường tồn, thương hiệu chuyên bản lề, kẹp kính, tay đẩy hơi đến từ Nhật Bản có quy cách:

  • Kích thước hộp đèn hút nổi tròn 60cm.
  • Mặt mica được in uv hút nổi, mặt phẳng.
  • Chân hộp đèn tròn, viền nhôm định hình.

hộp đèn hút nổi

hộp đèn hút nổi

hộp đèn hút nổi

Share this post