Họp Hội nghị Ban chấp hành khóa 4, Họp kỳ thứ 7

Vào lúc 15 giờ chiều, ngày 26/6/2020 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành khóa IV, kỳ họp thứ 7 (mở rộng).

Trong buổi hội nghị, các thành viên trong ban tổ chức sẽ báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của hiệp hội năm 2020. Kèm theo đó là sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Hiệp hội.

họp hội nghị ban chấp hành khóa 4

Hội nghị BCH lần thứ 7 để Tổng kết hoạt động của hiệp hội năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hiệp hội đã kết nạp thêm 01 thành viên mới. Tiến hành rà soát, đánh giá công tác tổ chức và hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật về quản lí từ khi thành lập Hiệp hội đến nay phụ vụ công tác thanh tra theo quyết định của Bộ Nội.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Hội, các hoạt động nhằm tạo nguồn thu cho Hiệp hội, hỗ trợ và tăng cường gắn kết hội viên.

họp hội nghị ban chấp hành khóa 4

Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc, tăng cường kết nối, giao lưu các hội viên để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận ý kiến đóng góp của hội viên cho hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương để tháo gỡ khó khăn, bất cập cho các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo để các doanh nghiệp hội viên phát triển kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của đất nước.

Share this post