Họp mặt Cafe Doanh Nhân Quận 11, lần 7

Quảng Cáo Cường Khanh đã có buổi họp mặt “Cafe Doanh Nhân Quận 11”, lần thứ 7, vào ngày 30/03/2019 trên bến thuyền Kim Long, tại Nhà hàng Thủy Tạ, Đầm Sen. Một buổi giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các Doanh nghiệp Hội viên diễn ra thành công mỹ mãn.

cafe doanh nhân quận 11 lần 7

cafe doanh nhân quận 11 lần 7

cafe doanh nhân quận 11 lần 7

cafe doanh nhân quận 11 lần 7

Share this post