Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Doanh Nghiệp Quận 11

Ngày 19/10/2020 Hội Doanh Nghiệp Quận 11 đã có buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (19/10/2005 – 19/10/2020). Đặc biệt hơn tại buổi họp mặt, Hội rất vinh dự được đón tiếp Giám Đốc Sở Công Thương, Bí Thư Quận Ủy Quận 11, Quý Lãnh Đạo các Ban Ngành Đoàn Thể, Quý Nguyên Lãnh Đạo Quận Ủy – Ủy Ban qua các thời kỳ.

Đây cũng là diệp để tuyên dương các Doanh Nghiệp tiêu biểu và các Cá Nhân có nhiều thành tích đóng góp cho thành tích chung của Hội Doanh Nghiệp Quận 11.

 

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội doanh nghiệp quận 11 năm 2020

 

Share this post