CTY TNHH SX – TMDV QUẢNG CÁO CƯỜNG KHANH

  • Văn Phòng: 73 – 75 Trần Quang Cơ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
  • Xưởng Sản Xuất: 38 Trần Quang Cơ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 397 22 388 – (028) 397 22 389 –  (028) 38 649 177
  • Email: cuongkhanh@cuongkhanhadv.com.vn
  • Facebook: Quảng Cáo Cường Khanh