Quảng Cáo Cường Khanh tại triển lãm ISE 2018

Quảng Cáo Cường Khanh đã có mặt tại sự kiện triển lãm International Sourcing Exhibition (ISE), Trung Quốc. Qua triễn lãm, nhằm tiếp thu đón nhận thêm công nghệ Quảng Cáo mới, xu hướng sẽ xuất hiện trong năm 2018 của thế giới cũng như gặp gỡ giao lưu Đối tác, Khách hàng tại đây.

triển lãm ISE 2018

triển lãm ISE 2018

triển lãm ISE 2018


Share this post