Quảng cáo Cường Khanh thăm, tặng quà Trung tâm Y tế Quận 11

Quảng cáo Cường Khanh tham gia cùng Hội doanh nghiệp Quận 11 đã có buổi thăm và tặng quà cho Trung tâm Y tế Quận 11 các nhu yếu phẩm, trang thiết bị cũng như động viên tinh thần cho toàn đội ngũ công nhân, viên chức đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cường Khanh thăm tặng Trung tâm ý tế Quận 11

Cường Khanh thăm tặng Trung tâm ý tế Quận 11

Cường Khanh thăm tặng Trung tâm ý tế Quận 11

Share this post