Standee nhân viên SNT chống dịch Covid-19

Cường Khanh sản xuất standee chung tay chống dịch Covid-19 cho nhân viên SNT.

  • Chiều cao 160cm, có hình nhân vật đại diện cho công ty Hufa.
  • Có phần khung đựng hộp khẩu trang, và nước rữa tay kèm theo bảo thông báo nhỏ.
  • Có phần chân chắc chắn, cách điệu có chữ K+ chuyên ngành cáp truyền hình, chịu được tác động của gió và lực nhẹ.
  • Dễ dàng trưng bày ở nhiều nơi và di chuyển vị trí linh hoạt.
  • Thích hợp để tuyên truyền chống dịch ở công ty cũng như nơi công cộng …

standee nhân viên SNT chống dịch covid-19

Share this post