Trao quà học sinh nghèo vượt khó tại Bắc Ái – Ninh Thuận

Nhóm thiện nguyện Đồng Hành, Cty Đông Nam, Cty Cường Khanh đã cùng Kiến Trẻ … chuyển 110 phần quà đến các em học sinh nghèo vượt khó ở Huyện Bác Ái – Ninh Thuận diễn ra vào 2 ngày 24 và 25/01/2019.

Hoạt động tuy nhỏ nhưng đầy thiết thực của các đơn vị đồng hành nhằm giúp các em có một mùa Xuân thêm phần ấm áp bên gia đình & người thân.

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

cường khanh trao quà học sinh nghèo vượt khó

Share this post