[Video] Gia công in ấn bạt hiflex bia Angkor

Quảng Cáo Cường Khanh sản xuất gia công in ấn bạt hiflex trên máy in phun kỹ thuật số tốc độ cao với 16 đầu phun. Sau khi quá trình in ấn, công đoạn may biên trên máy may được tiến kỹ lưởng.

Công đoạn đóng khoen sau đó tạo lỗ để treo bạt được thực hiện sau cùng. Toàn bộ thành phẩm được xếp và đóng gói cẩn thận trước khi xuất khẩu sang Campuchia.

Share this post