[Video] Khắc CNC trên nhôm Alu người mẫu JetStar in UV phẳng

Khắc CNC là công đoạn cuối cùng cho sản phẩm thật hoàn thiện trước khi đóng gói và giao cho khách hàng. Sau khi được in uv phẳng và chờ cho thật khô, tấm Alu sẽ được tiến hành khắc theo viền người mẫu.


Share this post