Chữ mica nổi Mobifone

Bộ chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone, với 2 màu mica chủ đạo là trắng sữa và đỏ đô, độ nẩy hút nổi khoảng 6cm đến 8cm được hút nổi từ khuôn tạo tổng thể chữ đẹp mắt.

chữ mica nổi

Chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone

Chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone

Chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone

Chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone

Chữ mica nổi tập đoàn viễn thông Mobifone


Share this post