Hộp đèn chuyển hình scrolling nhà hàng

Quảng Cáo Cường Khanh hoàn thành sản phẩm hộp đèn chuyển hình scrolling cho một thương hiệu nhà hàng gồm nhiều menu thức ăn được thay đổi nội dung liên tục bằng hình thức chuyển hình.

hộp đèn chuyển hình scrolling

Hộp đèn chuyển hình scrolling nhà hàng

hộp đèn chuyển hình scrolling

Hộp đèn chuyển hình scrolling nhà hàng

hộp đèn chuyển hình scrolling

Hộp đèn chuyển hình scrolling nhà hàng


Share this post