Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng

Hộp đèn hút nổi Quảng Cáo Cường Khanh gia công sản xuất có mặt mica hút nổi 2 lớp bao gồm lớp bề mặt và lớp logo, viền được bao bằng inox gương vàng giúp hộp đèn hút nổi thêm phần nổi bật và bắt mắt người xem.

hộp đèn hút nổi

Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng

hộp đèn hút nổi

Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng

hộp đèn hút nổi

Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng

hộp đèn hút nổi

Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng

hộp đèn hút nổi

Hộp đèn hút nổi 2 lớp viền gương vàng


Share this post