Mô hình ly trà sữa khổng lồ KOI

Mô hình ly trà sữa khổng lồ The Koi chủ yếu được tạo hình hút nổi từ mica:

  • Với quy trình sản xuất kỹ thuật cao, cho ra mô hình ly trà sữa có độ hoàn thiện tốt nhất.
  • Có chân giúp trọng tâm mô hình ly trà sữa đứng vững cũng như dễ dàng trưng bày.
  • Phần nội dung trà sữa, và viên trân châu cũng được tạo hình sao cho chân thật nhất.
  • Giúp thu hút khách hàng, cũng như tạo vật trang trí, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

mô hình hút nổi ly trà sữa koi

mô hình hút nổi ly trà sữa koi

Share this post