Standee bác sĩ nam chống dịch Covid-19

Tiếp tục cho sản xuất standee chung tay chống dịch Covid-19. Standee lần này là hình ảnh nam bác sĩ:

  • Chiều cao 160cm.
  • Có phần khung đựng hộp khẩu trang, và nước rữa tay kèm theo bảo thông báo nhỏ.
  • Có phần chân chắc chắn, chịu được tác động của gió và lực nhẹ.
  • Dễ dàng trưng bày ở nhiều nơi và di chuyển vị trí linh hoạt.
  • Thích hợp để tuyên truyền chống dịch ở công ty cũng như nơi công cộng …

standee bác sĩ nam chống dịch covid-19standee bác sĩ nam chống dịch covid-19

Share this post