Tham dự Diễn đàn Kinh Tế TP.HCM 2022

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2022 – HEF 2022 với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TPHCM trong tương lai” do UBND TPHCM tổ chức đã khai mạc vào sáng 15/4/2022.

Diễn đàn xoay quanh 4 chủ đề chính là: “Bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở TPHCM, tầm nhìn và khát vọng đến năm 2030”;  “Thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại TPHCM: định hướng 2025 và tầm nhìn 2030”; “Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: thách thức và giải pháp”; “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: kinh nghiệm và bài học thành công của doanh nghiệp trong nước và quốc tế”.

tham dự diễn đàn kinh tế tp.hcm 2022

tham dự diễn đàn kinh tế tp.hcm 2022

tham dự diễn đàn kinh tế tp.hcm 2022

HEF 2022 là cơ hội để lãnh đạo TPHCM trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chuyển đổi số và kinh tế số nhằm mục đích thống nhất và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kinh tế số; tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn TP, giúp doanh nghiệp TP phát huy tính sáng tạo, tăng cường khả năng tiếp cận các mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả; đồng thời tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức đề xuất các kiến nghị về khuôn khổ chính sách khuyến khích và quản lý phát triển kinh tế số; phát huy vai trò các bên liên quan trong hệ sinh thái kỹ thuật/kinh tế số, góp phần đẩy mạnh xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

tham dự diễn đàn kinh tế tp.hcm 2022

tham dự diễn đàn kinh tế tp.hcm 2022

Share this post