Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Đội ngũ thi công Công Ty Quảng Cáo Cường Khanh đã có mặt từ rất sớm tại tòa nhà Vincom thuộc thành phố Trà Vinh để thi công  lắp ráp các bảng hiệu chỉ dẫn, hướng dẫn đã sản xuất cũng như kiểm tra bảo trì các hộp đèn quảng cáo tại đây.

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh

Thi công bảng hiệu hướng dẫn tại Vincom Trà Vinh


Share this post