[Video] In bạt 3M, làm backdrop sân khấu lớn

IN BẠT 3M, làm backdrop sân khấu lớn tại các sự kiện, tạo bức tranh sinh động, hoàn hảo đến từng chi tiết mực, đặc biệt càng nổi bật không điểm chết khi có ánh đèn Led hắt sáng phía sau tại Quảng Cáo Cường Khanh.

Share this post