[Video] In decal Điểm Tiếp Nhận Bảo Hành Vsmart

Quán trình in decal nội dung ” Điểm Tiếp Nhận Bảo Hành ” điện thoại Vsmart tại Quảng Cáo Cường Khanh.

Sau khi được gia công in decal, công đoạn kế tiếp là cán lớp màng bóng bảo vệ mực in cũng như chống trầy xước , các mẫu in decal này được phân phối đến các điểm tiếp nhận bảo hành Vsmart trên khắp đất nước Việt Nam.

Share this post